juridisch advies

Spirit Consult verzorgt juridische ondersteuning op de terreinen van arbeidsrecht, ambtenarenrecht, sociaal zekerheidsrecht en bestuursrecht.
Deze ondersteuning kan bestaan uit advisering in individuele kwesties, zoals het ondersteunen bij bezwaar- en ontslagprocedures en het vertegenwoordigen in juridische procedures. Eveneens kan ondersteuning worden verleend bij reorganisaties, medezeggenschap en CAO-onderhandelingen.

Spirit Consult kan ook worden ingeschakeld voor interimfunctievervulling.
Om verschillende redenen kunt u tijdelijk behoefte hebben aan ondersteuning op het terrein van arbeidsvoorwaarden en rechtspositie, bijvoorbeeld voor:

  • het kortstondig vervullen van een vacature;  
  • een piekbelasting in de behandeling van bezwaarschriften of beroepsprocedures;
  • een omvangrijk project bijvoorbeeld de invoering van een nieuw functie-ordeningsysteem of een reorganisatie;
  • vervanging tijdens afwezigheid.

Sinds de oprichting van Spirit Consult is Marjan de Bruijn meerdere malen ingeschakeld door organisaties en particulieren. Zij heeft onder andere voor de volgende organisaties gewerkt: Rijkswaterstaat, UJG, Hogeschool INHolland.
Het ging hierbij om de volgende werkzaamheden:

  • Juridisch advies aan werkgevers en werknemers inzake ambtenarenrecht en arbeidsrecht;
  • Het adviseren en ondersteunen bij een reorganisatie;
  • Het behandelen van bezwaarschriften in het kader van de invoering van een nieuw functie-ordeningssysteem (HAY).