spirit consult

mr. Marjan de Bruijn (1960) is oprichter en eigenaar van Spirit Consult.

Marjan de Bruijn heeft een juridische achtergrond en heeft zich tevens geschoold op het gebied van mediation, coaching en persoonlijke ontwikkeling.
Zij heeft ruim 16 jaar ervaring in juridische dienstverlening en advisering op het terrein van arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen, in dienstverband voor het laatst als adviseur arbeidsverhoudingen bij de Vereniging van Nederlandse Universiteiten (VSNU). Sinds de oprichting van Spirit Consult  is zij vele malen ingeschakeld voor het verrichten van mediations en het coachen van individuen in organisaties. Tevens heeft zij als gelicenseerd Avatar® master meerdere Avatar®-trainingen (bewustzijnstrainingen) gegeven.
foto: Astrid Hagen  
Zij is als mediator verbonden aan het Nederlands Mediation Instituut (NMI), Rechtbank Utrecht, Gerechtshof Amsterdam, Raad voor Rechtsbijstand, Commissie Gelijke Behandeling, Centrum Onderwijs Mediation.  Als buurtbemiddelaar verricht zij buurtbemiddelingen voor de gemeente Zeist. Zij heeft werkzaamheden verricht binnen de (semi-)overheid, (hoger) onderwijs, gezondheidszorg en (non-)profit organisaties.

Opleidingen
In 1985 heeft Marjan de opleiding maatschappelijk werk aan de sociale academie afgerond. Daarna is zij in 1991 afgestudeerd als jurist bij de Universiteit Utrecht. Zij heeft zich als jurist gespecialiseerd in het arbeids- en ambtenarenrecht, sociaal zekerheidsrecht en bestuursrecht.

Zij heeft als jurist ervaren dat juridische procedures vaak een escalerend effect hebben. De vraag is of degene die “wint” zich in praktijk ook “winnaar” voelt. In de overtuiging dat het ook anders kan, is zij zich gaan verdiepen in mediation.
Sinds 2002 is zij geregistreerd mediator bij het Nederlands Mediation Instituut (NMI) en vanaf 2003 is zij NMI Gecertificeerd Mediator (conform ISO 17024). Ze heeft diverse specialisatie- en verdiepingsopleidingen gevolgd op het gebied van arbeidszaken en echtscheiding. Zij is daarnaast lid van diverse werkgroepen en netwerken op het terrein van mediation, waaronder de NMI groep arbeidsmediation en het Centrum Onderwijs Mediation.

Naast de hiervoor genoemde opleidingen heeft zij diverse opleidingen, trainingen en workshops gevolgd op het gebied van coaching, persoonlijke ontwikkeling en bewustwording. Sinds 2001 is zij gelicenseerd Avatar® master.

Stijl van werken
Haar stijl van werken wordt gekenmerkt door deskundigheid, betrokkenheid, enthousiasme en vertrouwen.